Nieuwbouwwoningen.nl
Home
Blog
Mijn Nieuwbouwwoning
Koop
Huur
Kavel
Buitenland

Leg zelf een wadi in je tuin aan


Bouw je een nieuwe woning, dan kan je een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering. Dit kan zowel in het huis, maar ook in de tuin. Een gazon enkele keren niet maaien heeft bijvoorbeeld een directe invloed op de biodiversiteit.

Een van de gevolgen van de klimaatopwarming is dat de zomers een stuk droger zijn dan vroeger. Daarnaast zijn regenbuien vaak korter en heviger dan bijvoorbeeld 30 jaar geleden. Het regenwater infiltreert hierdoor niet echt in de grond, maar bevloeit slechts kortstondig het grondoppervlak. Veel water stroomt rechtstreeks via verhardingen weg in de riolen.

Wat is een wadi nu precies

Om dit tegen te gaan kun je ervoor opteren om in je tuin een wadi aan te leggen. Wadi is een Arabische term die verwijst naar een droogliggende rivierbedding. In de Nederlandse context is een soort tijdelijk waterreservoir aan de oppervlakte in je tuin. De afvoer van regenwater dat op je dak terecht komt wordt afgekoppeld van het rioleringsnetwerk en stroomt naar de wadi, waar het een tijdelijke plas vormt. Een wadi is niet zomaar een vijver of een zwembad. De ondergrond van een wadi is wel degelijk poreus en laat water langzaam in de grond infiltreren. Maar omdat dit traag gebeurt, blijft er veel meer water behouden in de grond, wat goed is voor de vegetatie in je tuin en voor de algemene bodemgesteldheid.

In Qatar weet men alles van droogte en past men het gebruik van wadi’s al op grote schaal toe. Hier in Nederland duiken wadi’s ook meer en meer op. Er is zelfs een regelgeving hieromtrent in de aanleg van wadi’s in Vinex-wijken. Het past gewoonweg in de trend om duurzame woningen te bouwen.

Wadi’s passen in een groene omgeving

Wadi’s zijn vooral geschikt voor gebieden die een lage grondwaterstand hebben. In Nederland wordt de aanleg ervan gestimuleerd bij nieuwbouwwijken. Deze wadi’s passen in een groene omgeving en moedigen mensen op een vriendelijke manier aan om zuinig met water om te springen.

Buizensysteem om water te geleiden

Je kunt ervoor kiezen om zelf een wadi in de tuin aan te leggen. Voor je zelf een wadi aanlegt, moet je duidelijkheid hebben over de bodemopbouw en de grondwaterstand. Er bestaan online diverse instructies over hoe je een wadi kunt aanleggen. Om grote toestroom van water toch gedeeltelijk te laten afvoeren kun je een slokop plaatsen. Dit is een buizensysteem dat je kunt verlijmen met de afvoer. Een greppel met aggregaat of bodemverbeteraar zorgt voor een extra zuivering van het water. Zowel in het voorjaar als in het najaar geniet je van de wadi en pas je de werkzaamheden in je tuin hier wat op aan.

Slotwoord

Kortom, een wadi is een degelijk wapen in de strijd tegen de droogte en de klimaatopwarming. Wens je zelf een wadi aan te leggen, doe dan een beroep op een erkend grondwerkersbedrijf, of begin met tips en tricks online met de aanleg van je eigen wadi.

Meer woningen
Meer woningen